กระดาษห่อของขวัญ

ในวัฒนธรรมตะวันตก มักจะใช้กระดาษห่อของขวัญห่อของขวัญที่จะให้ และมีการแนบกระดาษแนบท้ายเพื่อระบุถึงโอกาสและสาเหตุในการให้ของขวัญ ผู้ส่ง และผู้รับ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการสำรวจและพบว่าขยะกว่า 5 ล้านตันในช่วงการให้ของขวัญในเทศกาลคริสมาสต์ มีถึง 4 ล้านตันที่เป็นกระดาษห่อของขวัญและถุงซื้อของ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรโดยพยายามแกะกระดาษห่อของขวัญด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะนำกระดาษที่ได้รับมานี้มาใช้ใหม่ได้ และยังมีแนวคิดอีกมากที่พยายามอนุรักษ์ธรรมชาติจากการให้ของขวัญ เรียกรวมว่า การให้ของขวัญสีเขียว

กระดาษห่อของขวัญไซส์มาตรฐาน

ขนาด 50 x 70 cm
OUR
CLIENTS