เมนูอาหาร

เมนูอาหาร เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ สามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ และสร้างความประทับใจแรกให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคจะเลือก อาหารผ่านรูปที่แสดงบนเมนูอาหารเท่านั้น ฉะนั้น การออกแบบ เมนูอาหารจึงมีความสำคัญสำหรับร้านอาหารมาก เรารับพิมพ์เมนูอาหาร หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความคงทน เราจึงเลือกใช้เนื้อกระดาษและการเคลือบระดับสูง ในการพิมพ์เมนู เพื่อสร้างความคุ้มค่าแก่ลูกค้าให้มากที่สุด

รายการใน Package

1. ถ่ายภาพเมนูอาหารโดยช่างภาพมืออาชีพที่ร้านของคุณ

ถ่ายภาพ 10 เมนูขายดีของร้าน ภาพอาหาร ขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณา ทำเมนู ผู้บริโภคจะเลือกอาหารผ่านรูปที่แสดงบนเมนู อาหารเท่านั้น เมนูไหนไม่มีภาพ มักจะเป็นเมนูอาหารที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม ฉะนั้น การถ่ายภาพอาหาร จึงมีความสำคัญสำหรับร้านอาหารมาก

2. ธีมดีไซน์เมนูให้เลือกใช้

ฟรี! ธีมดีไซน์เมนูให้เลือกใช้ ที่เหมาะสำหรับสไตล์และอาหารของคุณ ด้านรูปภาพและองค์ประกอบอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับ Theme ของร้าน Background ของเมนูอาหารควรจะเป็นการเทสีที่ดูเรียบ ๆ เพื่อให้ ภาพเมนูอาหารดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

3. ผลิตเมนู

ฟรี! ผลิตเมนูปกแข็ง 12 หน้า ภาพสวยงาม 5 เล่ม

ประเภทงาน

เมนูเข้าเล่ม

เมนูแผ่นพับ

เมนูแบบไดคัท

เมนูแบบตั้งโต๊ะ

การทำปก

ชนิดกระดาษ

1. กระดาษอาร์ต

กระดาษผิวเรียบเนื้อแน่น เหมาะสำหรับงานพิมพ์ 4 สี เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ปกวารสาร ฯลฯ มีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ กระดาษอาร์ตมัน, กระดาษอาร์ตด้าน, กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า และกระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า คุณภาพของกระดาษ จะแตกต่างกันไปตามแต่มาตรฐานของผู้ผลิต แต่โดยรวมแล้วมีราคาค่อนข้างสูง

 

 

2. กระดาษปอนด์

กระดาษเนื้อเรียบ สีขาว นิยมใช้ในงานพิมพ์สีเดียว เพราะถ้าพิมพ์ 4 สี จะไม่ได้ความมันเงาเทียบเท่ากระดาษอาร์ต จึงเหมาะสำหรับใช้ในการพิมพ์ เนื้อในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ

ขั้นตอนหลังการพิมพ์

1. เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV)

เป็นการเคลือบเงาเฉพาะบางบริเวณ เพื่อขับเน้นส่วนที่ต้องการให้ โดดเด่นขึ้นมา เช่น โลโก้ ตัวอักษรสำคัญ หรือภาพ โดยก่อนการเคลือบ เฉพาะจุดจะนิยมเคลือบส่วนอื่นๆ ด้วย PVC ด้านก่อน

 

2. เคลือบ UV

เป็นการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาเงา แล้วจึงทำให้แห้งด้วยแสง UV การเคลือบในลักษณะนี้จะให้ความเงาสูงกว่าการเคลือบวานิช

การเข้าเล่ม

1. การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด

คือการเข้าเล่มแบบตอกหมุด 2 ถึง 4 ตัว ตามความเหมาะสมของรูปเล่ม การเข้าเล่ม แบบเย็บหมุดนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท เมนูอาหาร และแค็ตตาล็อกสินค้า จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าหมุดคือ 20 หน้าเป็นต้นไปความหนาของกระดาษที่นิยม นำมาเข้าเล่มแบบเย็บหมุดตั้งแต่ 160- 350 แกรม การเข้าเล่มแบบเย็บหมุดนี้ต้องเว้นสัน เพื่อใช้ในการเข้าหมุด ประมาณ 2 ซม.

2. เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

เป็นการเข้าเล่มอีกวิธีที่ง่ายมาก วิธีการเข้าเล่มแบบนี้จะใช้เย็บสมุดจดบันทึกของนักเรียน นักศึกษา สมุดโน้ตย่อทั่วไป แคตตาล็อกสินค้า หรือหนังสือทำมือ วิธีการเข้าเล่มแบบนี้ คือสามารถกางได้ออกเต็มที่แต่ไม่เหมาะกับหนังสือที่มีจำนวนหน้าเยอะ วิธีการเข้าเล่ม ก็คือเอาแผ่นกระดาษทั้งหมดมาเรียงกันไม่เกิน 80 แผ่น (ไม่สามารถทำให้สันมีความหนาได้) แล้วพับครึ่งตามแนวตั้ง จากนั้นใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บตรงแนวพับ 2-3 ตัว

3. การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง

คือการเข้าเล่มโดยการเจาะรูบนตัวงานเป็นแถวเดียวกัน เพื่อใช้ในการร้อยห่วงมีการเว้น ขอบคล้ายๆการเข้าเล่มแบบเย็บหมุดนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท สมุดโน้ต, สมุด Planner, เมนูอาหาร และแค็ตตาล็อก จำนวนหน้าที่เหมาะแก่การเข้าห่วง คือ 8 หน้าเป็นต้นไป ความหนาของกระดาษที่นิยมนำมาเข้าเล่มแบบเข้าห่วงตั้งแต่ 160- 350 แกรม

4. เข้าเล่มแบบเย็บด้าย

การเข้าเล่มแบบเย็บด้ายเป็นการนำกระดาษมาวางซ้อนกันคล้ายกับแบบมุงหลังคา แต่จะใช้ด้ายเย็บตรงรอบพับ สามารถกางออกได้จนสุด เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้า ไม่หนามาก โดยจะเริ่มต้นที่ 8 หน้ารวมปก หากมากกว่าจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว เช่น 8, 12, 16, 20 หรือ 24 หน้า และเมื่อกางออกจะต้องมีขนาดไม่เกิน A3 เหมือนกับ การเข้าเล่มมุงหลังคา

ขั้นตอนหลังการพิมพ์

1 การเคลือบและตกแต่งผิว

หลังจากที่ได้งานพิมพ์ซึ่งมีลักษณะเป็นงานอยู่บนกระดาษแผ่นใหญ่มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปโรงพิมพ์จะทำการเคลือบผิว หรือตกแต่งผิวด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว มักจะเป็นการเคลือบและตกแต่งผิวด้วยเทคนิคตามมาตรฐานโรงพิมพ์ทั่วๆ ไป อาทิ ปั๊มแผ่นฟอยล์, ปั๊มนูน, เคลือบ UV หรือทำ SPOT UV เป็นต้น

2 การไดคัท

เป็นการนำงานพิมพ์ที่ได้มาขึ้นรูปเป็นรูปลวดลายต่างๆ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในงานบางประเภท เช่น งานทำฉลากสินค้าที่มีรูปทรงวงกลม ดาว หรือลวดลายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนการไดคัทนี้ โดยทั่วไปแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างหาก

3 การเข้ารูปเล่ม

เป็นขั้นตอนการนำงานพิมพ์ที่ได้มาเรียงหน้า และตัดขอบให้เรียบร้อย จากนั้นจึงนำไปเย็บรวมกันด้วยวิธีเข้ารูปเล่มตามที่กำหนด เช่น การเย็บกี่, การไสกาว เป็นต้น เพื่อให้ได้ งานพิมพ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

ตัวอย่างผลงาน

OUR
CLIENTS