แฟ้ม

แฟ้มกระดาษ (Folder) ใช้สำหรับใส่กระดาษไซส์ A4 ผลิตด้วยกระดาษที่คงทน สีสันสวยงาม ทำให้ดีไซน์ของคุณโดดเด่น เหมาะสำหรับใช้ในงานประชุม เก็บเอกสารทั่วไป รวมถึงแจกให้กับคู่ค้าคนสำคัญ

กระดาษที่นิยมใช้ทำแฟ้ม

  • 1. กระดาษอาร์ต 250 แกรม
  • 2. กระดาษอาร์ต 300 แกรม
  • 3. กระดาษอาร์ต 350 แกรม
OUR
CLIENTS