Brochures
Brochures
Brochures

แผ่นพับ

ลักษณะเด่นของแผ่นพับ

แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ สามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่างๆนั้นจะทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป โดยเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนอย่างน้อย 4 หน้า และ ไม่เกิน 16 หน้า เนื่องจากแผ่นพับเกิดจากการนำกระดาษแผ่นเดียวมาพับแล้วแบ่งหน้า จึงไม่นิยมใส่เลขหน้า ทำให้ต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจน จำเพาะหมวดหมู่ในแต่ละหน้า และจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับหน้าที่พับต่อกันมาด้วย

รายละเอียด

รูปแบบการพับแผ่นพับ

ที่นิยมทั่วไป คือ 1 พับ 2 ตอน หรือ 2 พับ 3 ตอน
ชนิดกระดาษมาตรฐานที่ใช้พิมพ์ จะเป็นกระดาษอาร์ต 130-300 แกรม, กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม พร้อมปั๊มเส้นพับ

ปั๊มเส้นพับ คืออะไร ?

คือ การปั๊มเพื่อให้เกิดรอยเส้นพับระหว่างหน้า จะทำให้ง่ายต่อการพับและงานมีความเรียบร้อยมากขึ้น

ขนาดแผ่นพับ

มีขนาดสำเร็จ A5 / ขนาดกางออก A4 (พับ 1 พับ) , ขนาดสำเร็จ 21 x 9.5 cm / ขนาดกางออก A4 (พับ 2 พับ) , ขนาดสำเร็จ A4 / ขนาดกางออก A3 , ขนาดสำเร็จ A4 x 3 / ขนาดกางออก 63 x 29.7 cm ทั้งนี้รูปแบบการพับหรือจำนวนหน้าสามารถผลิตตามดีไซน์ของลูกค้า

Brochures

ที่ต้องเตรียมเพื่อแจ้งโรงพิมพ์

  • 1. ขนาดของแผ่นพับ
    1. a. ขนาดกางออก คือ ขนาดของกระดาษ กว้าง x ยาว เมื่อกระดาษไม่ได้พับ หรือ กางออก
    2. b. ขนาดสำเร็จ คือ ขนาดของแผ่นพับเมื่อพับเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งต่อให้ผู้รับต่อไป
  • 2. วิธีการพับ เช่น พับซิกแซก พับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง
  • 3. กระดาษที่ต้องการพิมพ์
  • 4. จำนวนที่ต้องการผลิต

เกร็ดความรู้

รูปแบบแผ่นพับของเรา

รูปแบบแผ่นพับของเรา

OUR TEMPLATE

ตัวอย่างแผ่นพับของเรา

brochures
brochures
brochures
brochures
brochures
brochures
text-payment
OUR
CLIENTS