Catalog

คือ เอกสารเย็บเล่มหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเป็นเล่ม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าและบริการ ภายในเล่มประกอบด้วยภาพสินค้าและคำบรรยาย อาจมีการแบ่งหมวดหมู่หรือประเภทของสินค้า

Catalog

เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกพิมพ์ Catalog กับโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
Catalog พิมพ์ 4 สี
สั่งพิมพ์ Catalog สินค้า

รูปแบบการเข้าเล่ม Catalog

แค็ตตาล็อกเย็บเข้าเล่มมุงหลังคา

เข้าเล่มเย็บแม็กมุงหลังคา

เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่ง่ายและรวดเร็ว แค็ตตาล็อกสามารถเปิดกางออกได้กว้าง เหมาะกับการทำหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อย (ไม่เกิน 80 หน้า)

แค็ตตาล็อกเข้าเล่มแบบไสกาว

เข้าเล่มไสกาว

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมเช่นกัน การเข้าเล่มไสกาวจะช่วยให้หนังสือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่จะไม่สามารถกางออกได้กว้างเท่าการเข้าเล่มเย็บแม็กมุงหลังคา เพราะเป็นการเข้าเล่มโดยใช้กาว

ขนาด

โดยทั่วไปขนาดที่นิยมผลิตมี 3 ขนาด หรือสามารถผลิตตามแบบที่ต้องการ

20 x 20 cm.

20 x 20 cm.

14.8 x 21 cm. (A5)

14.8 x 21 cm. (A5)

21 x 29.7 cm. (A4)

21 x 29.7 cm. (A4)

งานพิมพ์

หน้าปก

นิยมใช้กระดาษอาร์ต 250 – 300 แกรม

เนื้อใน

สามารถใช้กระดาษปอนด์ 80 - 100 แกรม
หรือกระดาษอาร์ต 105 – 150 แกรม

เทคนิคพิเศษ

สามารถทำเทคนิคพิเศษได้หลากหลาย อาทิ
เคลือบเงา
เคลือบด้าน
Spot UV
ปั๊มนูน
ปั๊มฟอยล์
text-payment